Izjava o omejitvi odgovornosti

Ne diagnosticiram ali zdravim motenj v telesnem ali duševnem zdravju, niti nisem usposobljena ali pooblaščena za to. Energijska medicina poskuša optimizirati celotno zdravje in vitalnost telesa, vendar ga ne sme uporabljati namesto ustrezne oskrbe iz strani licenciranega strokovnjaka. Torej obisk pri meni in/ali koriščenje mojih uslug ni nadomestilo za obisk pri zdravniku/ zdravniku specialistu/ kateremkoli strokovno podkovanem in usposobljenemu delavcu. Teorija in praksa mojega dela temeljita na večletnem pridobljenem znanju in izkušnjah. Obisk je na lastno odgovornost. Prav tako ne sprejemam odgovornosti za dejanja in odločitve stranke po obisku.

Pridržujem si pravico do spremembe cen in do spremembe dogovorjenega termina ter pravico do zavrnitve stranke, če bi po moji osebni presoji lahko prišlo do neljubih zapletov, ki bi lahko pustili trajne posledice pri meni ali stranki oziroma komerkoli od njenih bližnjih. Stranka s svojim obiskom/naročilom potrjuje, da je prebrala, razumela in se strinjala z izjavo o omejeni odgovornosti in da daje svoje informativno soglasje.